02166561928

خوش آمدید به

بخش یادگیری درباره اصطلاحات طب کهن

دسته بندی: اصطلاحات طب کهن
دسته بندی: اصطلاحات طب کهن
آیا میدانید که!!
درک اصطلاحات طبی تا چه حدی به توسعه درک مفاهیم ساختاری و نوع عملکرد مفید در رسیدن به صحت تاثیر دارد؟
آیا میدانید که!!
در ضربان سلامت در این بخش بصورت متنی و در طب کست شما میتوانید بصورت صوتی اصطلاحات را یادبگیرید؟!

اصطلاحات طب کهن برگرفته از یک فلسفه کاملا ساختار یافته هستند که قدمای ما بوسیله ادراک بخش وسیعی از عالم طبیعت بر اساس ادراک حقیقی منابع طبیعی مربوط به انواع موجودات در قالب الفاظ و کلمات مصطلح و دارای معانی غامض دسته بندی نموده و برای هریک بر اساس یک برهان علی و معلولی و با تجربه و آزمایش بسیار اقدام به وسعت بخشی صناعت طب و پزشکی نموده اند ولیکن متاسفانه بعد ها بدلیل عدم درک صحیح و درست , بدلیل ثقیل بودن بسیاری از این کلمات و کاهلی اهل این صناعت, بدست فراموشی سپرده شده اند ,در حالیکه اگر بدانها توجه روا داشته میشد در زمان فعلی بخش قابل توجهی از نقائص و روش های دم دستی و غیر اصولی در پزشکی روز و همچنین در امر درمان و آموزش طب کهن را برطرف مینمود (آموزشی که امروزه روز همه داعیه دار آن شده اند و در عین حال با کپی برداری و نهایت عامه پسندی به آن اقدام نموده اند) و همینطور مطالب مربوط به طب اسلامی که به هیچ وجه ادراک نشده و با ساده اندیشی و اخباری گری بدون استناد درست به متن علم حدیث و علم راوی شناسی هر کس از طریق آن اقدامات بسیار دور از تعقل و حقیقت طب اسلامی را روا داشته اند , که اگر توجه اصولی به آنها میشد بسیار کارآمد و عملی بوده و کمک شایانی در حفظ صحت و ایجاد سلامت میتوانست داشته باشد , ولکن هم اکنون مورد تمسخرقرار میگیرد که بسیار باعث تاسف میباشد ( آن هم بدلیل حماقت عده ای بیسواد که سود جویانه از آن برای منفعت خود استفاده نموده اند )

به هر حال در ضربان سلامت در دو بخش که یکی همین بخش و دیگری در دائرة المعارف صوتی طب کهن با نام طب کست میباشند شما میتوانید با انواع اصطلاحات طبی بطور ویژه ای آشنایی پیدا نمائید .

مقالات مجله ضربان سلامت

آیا میدانید روح نفسانی چیست؟ آسان بیاموزید!
آیا میدانید روح نفسانی چیست؟ آسان بیاموزید!
روح نفسانی و قوت نفسانیة شناخت روح نفسانی و بشنوید از زبان مجلسی ره : مجلسى ره ميفرمايد: براى بعضى در...
مطالعه
طبیعت چیست ؟ 10 تعریف کامل در لغت و اصطلاح
طبیعت چیست ؟ 10 تعریف کامل در لغت و اصطلاح
طبیعت چیست ؟ در اصطلاح و لغت طبيعت چیست ؟ را از سه منظر می ‏توان مورد مطالعه قرار داد: از نگاه دانشمندان...
مطالعه
مزاج شناسی علم شناخت ریشه موجودات در آفرینش
مزاج شناسی علم شناخت ریشه موجودات در آفرینش
مزاج شناسی و بررسی تاریخی از آن  مزاج شناسی و کیفیات نیاز به بررسی نوع ایجاد موجودات خواهد داشت که باهم...
مطالعه
مقاله نبض شناسی رضی
مقاله نبض شناسی رضی
سخن آغازین.. 5 نبض ‏شناسى‏ 6 نظريات جزئى: 6 نظريه جالينوس و تابعين راجع به نبض‏ 7 دستور نبض گرفتن‏ 8...
مطالعه
نیرو ها و قوه های بدن انسان
نیرو ها و قوه های بدن انسان
دانلود جلسه هفدهم از قانونچه درباره نیروها و قوه ها نیرو ها و قوه های بدن انسان  اندر تشريح قوّت...
مطالعه
طب چیست ؟ مبانی طب سنتی 5 اصل کاربردی
طب چیست ؟ مبانی طب سنتی 5 اصل کاربردی
طبیب کیست و تعریف طب چیست؟ و به چه کسی میتوان طبیب اطلاق شود!!
مطالعه
اعراض نفسانی بیماریها را سریع تر بوجود میاورند تا ماکولات
اعراض نفسانی بیماریها را سریع تر بوجود میاورند تا ماکولات
اعراض‏ نفساني‏ شاديست و غم و خشم و لذت و ايمني و ترس و خجلت و انديشه كارهاى درهم و علم‏هاى‏ 1 باريك و...
مطالعه
اعضای رئیسه
اعضای رئیسه
اعضای رئیسه اعضای رئیسه در بدن انسان اعضا به چهار طريق توانند بود يكى اعضای رئيسه دوم مرؤسه سوم رئيس...
مطالعه