02166561928

گیاه پای گرگ

Recent Posts
دسته‌ها

شناخت گیاه پای گرگ :

فرانسه:lycopode officinal ,lycopode

آلمانى:ly copodio ,kolben baorapp baerlap

انگليسى:stag horn moss ,clubmoss

ايتاليايى:musco terrestre ,licopodio

عربى: مسكنه، رجل الذئب، كبريت نباتى. فارسى: پاى گرگ.

شکل و محل رویش گیاه پای گرگ :

گياهى پايا و داراى ساقه طويل، به دو صورت خزنده و راست به رنگ سبز روشن است.

قسمت مورد استفاده اين گياه هاگهاى آن است كه پس از پاره شدن جدار نازك هاگدانها از درون آنها خارج مى‏شوند بعلاوه ساقه عارى از سنبله ‏هاى هاگزا نيز به مصارف درمانى مى‏ رسد.

اين گياه در جنگلها و نواحى مساعد غالب نقاط اروپا، آسيا، آمريكاى شمالى و آفريقاى جنوبى مى ‏رويد به نظر مى‏رسد كه در ايران نيز وجود داشته باشد.

بيشتر در نواحى كوهستانى، بر روى تخته سنگها و در جنگلها يافت مى‏شود.

خواص درمانی گیاه پای گرگ :

پاى گرگى ‏ها از دسته گياهان بى ‏گل ولى داراى ريشه و ساقه و برگ هستند. گرد آن به عنوان دارو مصرف مى ‏شود.

اين ليكوپود، سمى است و اثر تحريك كننده دارد از اين جهت كمتر در مصارف داخلى به كار مى ‏رود زيرا اثر قى ‏آور شديد و مسهلى قوى دارد.

دارويى است قاعده‏ آور و دفع كننده كرم ولى خطرناك مى‏باشد.

براى به دست آوردن «گرد ليكوپود» كه در واقع هاگهاى گياه است، بايد سنبله ‏هاى هاگزاى را كمى قبل از رسيدن كامل، چيد و آنها را بر روى پارچه ‏اى تكان داد. سپس هاگهاى خارج شده را جمع ‏آورى نمود.

داروى ضد سيفليس

براى معالجه روماتيسم تجويز مى‏ شود.

براى معالجه بى ‏نظمى در عادت ماهانه، براى كاهش مقدار اوره خون اثر مفيد دارد.

براى فلج، سستى اعضاء، تنگى نفس، سرفه كهنه، درد مفاصل، نقرس، سياتيك، ورمها و جذام و بيمارى آتشك و شانكر خفيف نافع است براى مزمن تسكين دردهاى تحليل‏ آور و ورمها مفيد است.

در آمريكا به عنوان مسهل و سقط كننده جنين مورد استفاده قرار مى‏گيرد.

داراى آلكالوئيدى به نام پيلى ژانين با اثر بسيار سمى است و مقدار 1/ 0 تا 2/ 0 گرم آن در سگ، عارضه‏ اى نظير فلج ماهيچه قلب ايجاد مى‏كند كه موجب مرگ جانور مى‏شود.

ايجاد انقباض مردمك چشم نيز مى ‏نمايد.

گرد آن را اگر در آب جوش بريزند فرو رود.

الكل، اتر اسانسها روغنها را سريعا آغشته مى‏سازد

براى معالجه پوست بدن به عنوان ضد اسپاسم، ضد احتلام، عدم دفع ادرار يا حبس بول و نزله مثانه رفع مى‏شود.

در افراد بزرگسال براى اسهال ساده، اسهال خونى اطفال مؤثر است.

درمان برخى از ناراحتيهاى پوستى، رفع خارش پوست.

كليه قسمتهاى گياه (عارى‏تا از سنبله‏ ها)، خاصيت ملين، بادشكن، مدر و ضد احتقان دارد.

بعلاوه داراى اثر اختصاصى بر روى كبد و دستگاه دفع ادرار است.

با مصرف ليكوپود، مى‏توان بطور قاطع عدم دفع ادرار را كه با تشنج همراه باشد، رفع كرد.

بعلاوه‏ نزله مثانه را در بزرگسالان، معالجه نمود.

مصرف له‏ شده اعضاى گياه را در قند شير، كه به نسبت 10 درصد تهيه شده باشد، جهت درمان نزله مثانه، احساس سوزش در مجارى دفع ادرار و در نقرسهاى كهنه و مزمن، توصيه نموده است.

اطباى قديم آن را دارويى قطعى، جهت درمان حبس البول (عدم دفع ادرار) مى ‏دانستند.

مصرف آن به مقدار 4 گرم به صورت امولسيون با شربت‏orgeat توام با موسيلاژ و صمغ عربى مى ‏باشد.

ليكوپود را در درمان درد مثانه و ناراحتى دفع ادرار مؤثر دانسته كه با مصرف آن، ادرار غليظى همراه با مواد زائد و مخاطى دفع مى ‏شود.

ليكوپود، سابقا براى رفع ورم روده اطفال و احتقان ششى ساده مصرف مى‏گرديد.

اطباى قديم آن را براى درمان ديسانترى و اسهالهاى ساده به كار مى‏ بردند و براى اين كار نيز گرد ليكوپود را به مقدار 8 گرم در 125 گرم آب رازيانه و صمغ عربى و شربتها مخلوط مى‏كردند.

همچنين از گرد ليكوپود جهت درمان اسهال كودكان، استفاده مى‏نمودند.

در سيبرى از مخلوط 4 قاشق قهوه‏ خورى گرد ليكوپود و 2 عدد تخم مرغ و قند و آب، امولسيونى تهيه مى‏كردند كه براى رفع ديسانترى به كار مى‏رفت.

معتقدند كه با مصرف آن، قواى عمومى بدن پس از برخاستن از يك بيمارى التهابى و عصبى، بالا مى ‏رود.

براى اين كار نيز 10 تا 60 قطره تنطور را در كمى آب مخلوط كرده 2 يا 3 مرتبه در روز مصرف مى‏كنند.

در استعمال خارج، جوشانده گياه براى رفع انقباضات دردناك و غير ارادى ماهيچه‏ها، روماتيسم و غيره به كار مى‏رود.

امروزه از گرد ليكوپود، به عنوان خشك كننده و تسكين دهنده، مشابه پودر تالك‏ استفاده مى‏شود.

گرد ليكوپود در موارد التهاب و تحريك ناحيه ران اشخاص فربه كه بر اثر راه رفتن به وجود مى‏آيد

همچنين در رفع تحريك ناحيه ران اطفال كه بر اثر تماس با ادرار حاصل مى‏شود

در درمان بعضى بيماريهاى جلدى مانند سودا كه با ترشح همراه باشد

رفع خارش، اگزما و تحريكات جلدى مختلف، مى‏تواند اثرات بسيار مفيد ظاهر كند.

در انگلستان سابقا جهت رفع ناراحتى اولسرها و در سرطان پوست و ناراحتيهاى جلدى به كار مى‏رفته است.

كليه قسمتهاى گياه نيز به صورت دم كرده 5/ 1 تا 5/ 2 درصد، جهت رفع قى، به كار مى‏رفته است.

سنبله‏ هاى گياه مذكور داراى آلكالوئيدى به نام كلاواتين است كه در حيوانات، بخصوص در گربه، سگ و خرگوش ايجاد قى و ناراحتيهاى ديگر مى‏كند.

بطورى كه مقادير 1/ 0 تا 2/ 0 گرم آن در خرگوش، موجب مى‏ گردد كه دو ساعت و نيم پس از مصرف آن، عوارضى نظير تشنج و خفگى كه منجر به مرگ جانور مى‏شود، پيش آيد.

خواص گرد لیکوپود

در طب عوام، نوعى تنطور عارى از طعم و بو، از گرد ليكوپود تهيه مى‏ گردد كه جهت رفع بيماريهاى :

دستگاه دفع ادرار، تناسلى و همچنين دستگاههاى تنفسى و كبد و در رماتيسم و نقرس، ورم كليه،

سل، نفخ، يبوست‏هاى سركش، بواسير، اسپاسم‏هاى مثانه و غيره به كار مى ‏رود .

خواص پاى گرگ مشابه خواص پادزهر مى ‏باشد.

منابع

1- معارف گياهى، ج 5، ص 65.

2-  گياهان دارويى، دكتر زرگرى، ج 3، ص 395.

تاییدیه اعتبار سنجی شورای ممیزی و بررسی محتوا

کیفیت محتوای این مقاله - 95%
ارزیابی استناد به منابع علمی - 96%
ارزش علمی مستند مقاله - 96%

96%

آیا مفید بود؟

این مقاله طی بررسی های دقیق در شورای ممیزی و بررسی کیفیت محتوا و همچنین تایید متخصص واجد شرایط و مدیریت هیئت تحریریه مورد تایید قرار میگیرد و قابلیت ارائه و استناد بعنوان منبع را دارمیباشد.

شورای ممیزی و بررسی کیفیت محتوا
امتیاز کاربر: 0.98 ( 1 نتایج)

 

تاییدیه اعتبار سنجی شورای ممیزی و بررسی محتوا

کیفیت محتوای این مقاله - 95%
ارزیابی استناد به منابع علمی - 96%
ارزش علمی مستند مقاله - 96%

96%

آیا مفید بود؟

این مقاله طی بررسی های دقیق در شورای ممیزی و بررسی کیفیت محتوا و همچنین تایید متخصص واجد شرایط و مدیریت هیئت تحریریه مورد تایید قرار میگیرد و قابلیت ارائه و استناد بعنوان منبع را دارمیباشد.

شورای ممیزی و بررسی کیفیت محتوا
امتیاز کاربر: 0.98 ( 1 نتایج)

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!

در این درگاه شما هم وطن عزیز میتوانید چنانچه خدای ناکرده مبتلا به انواع امراض جسمی اعم از بیماریهای عام و همینطور بیماریهای خاص و خلاصه هرگونه نارحتی و مشکل جسمی هستید نسبت به درمان آن اقدام نمائید

همچنین اگر دچار انواع مشکلات روحی میباشید و چنانچه در هر بخش و یا برهه از زندگی تان دچار مشکل شده اید و برای رفع آن نیاز به مشاوره ای تخصصی و بسیار تاثیر گذار دارید و یا بطور کل برای ارتقای سطح کیفی فردیت و یا روابط و یا رشد شخصیت خود و خانواده خویش نیاز به مشاوره های موثر و کاربردی دارید بنحوی کاملا آسان و بدون هیچگونه پیچیدگی در کمترین زمان ممکن بصورت آنلاین  اطلاعات خود را ثبت فرمائید

ما بعنوان اولین پایه گذاران مشاوره و درمان از راه دور تجربه فراوانی اندوخته ایم درمان و بهبود قطعی و بدون عودت را در شیوه و طریق درمانی استاد حکیم رضی تجربه فرمائید .

 

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!

به اشتراک بگذارید

تصویر نویسنده

مقالات مرتبط

گیاه زبان پس قفا
گیاه زبان پس قفا
آشنایی با گیاه زبان پس قفا مشخصات گیاه زبان پس قفا: فرانسوى:delphinette انگليسى:night s spur آلمانى:rittersporn...
مطالعه
گیاه جعده
گیاه جعده
آشنایی با گیاه جعده جعده (گل اربه) از تيره درمنه است و كمى گرمى و تندى دارد و جعده كوچك از جعده بزرگ...
مطالعه
گیاه علیق الکلب
گیاه علیق الکلب
شناخت گیاه علیق الکلب گیاه علیق الکلب نباتى است بسيار بزرگتر از عليق، شبيه درخت مورد و برگ آن درازتر...
مطالعه
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

Recent Posts
دسته‌ها