ورود / ثبت نام

ماهیچه شناسی

3546 بازدید
1

ديدگاه جالينوس درباب ماهیچه شناسی

چنانچه همه ماهيچه ‏هاى تن شمارش و جداسازى شوند، شماره ‏ى آنها به پانصد و بيست و نه ماهيچه مى‏ رسد.

 

 

 

 

ماهيچه‏ ها از چه ساخته شده اند؟

از گوشت و پى و زردپى تشكيل شده‏ اند «3» و وسيله ‏اى براى حركت‏هاى ارادى هستند و شكل آنها بر پايه ‏ى جايگاه و نيازى كه به آنهاست، گوناگون مى ‏باشد.

ماهيچه يك بافت گوشتى است كه يك سمت رو به پايين دارد و از آن اندامى به نام وتر رويش مى‏ يابد و مسيرى را گذر مى‏ كند تا به پايين اندامى كه مى ‏خواهد آن را به جنبش وادارد مى‏ رسد تا آن را بجنباند.

شيوه جنباندن هر اندام چنين است كه ماهيچه بسوى رستنگاهش (ريشه‏ اش) محرک شود

 ویژگی ماهيچه ‏ها

با ويژگى انقباضى كه دارند شناسانده مى ‏شوند و دو گونه ‏اند:

ماهيچه مخطط (سرخ) يا ارادى و ماهيچه صاف يا غير ارادى
ماهيچه‏ هاى مخطط در بيشتر موارد دوكى شكل‏ اند و از دو بخش تشكيل مى ‏شوند:

بخش نخست تنه‏ ى ماهيچه خوانده مى شود
كه كلفت و نرم، سرخ رنگ است از الياف دراز و فشرده در ميانه ‏ى آن درست مى ‏شود
سپس هرچه از ميانه دور مى ‏شود تا به پايانه و سر ماهيچه برسد، باريك و نازك‏تر مى ‏گردد

تا به يك يا دو و چند وتر سپيد رنگ كه همان بخش دوم ماهيچه است پايان مى ‏يابد كه بوسيله آن ماهيچه به هر اندامى مى‏ پيوندد.
نمونه‏ ى ماهيچه مخطط، ماهيچه بازو، ران، شانه و جز آن.

ماهيچه ‏هاى صاف

(سپيد- غير ارادى) ماهيچه فشرده كه وتر دارند ولى از الياف ساخته نشده‏ اند مانند ماهيچه ‏هاى قلب و اندام‏هاى درونى شكم ‏فشرده و كشيده مى‏شود.

ازاين‏رو همه‏ ى آن اندام در راستاى ماهيچه ‏اى كه روى آن قرار گرفته كشيده مى‏ شود.
ماهيچه ‏اى كه بخواهد اندامى بزرگ را به جنبش وادارد بزرگتر و كلفت‏ تر است.

گاهى يك يا چند وتر از آن رويش مى ‏يابد تا به اندامى كه خواهان حركت است، بچسبد. گاهى چندين ماهيچه براى جنباندن يك اندام با هم همكارى مى‏ كنند.

آناتومی عضله و ماهیچه

 جنبش اعضا

كه اندامى كوچك را به جنبش وامى ‏دارد، كوچك و نازك است.
و آن كه اندامى بزرگ را تكان مى‏ دهد بزرگ و ستبر است، به مانند ماهيچه ران كه همه پا را می ‏تواند به حركت وادارد،
بدرستى مى‏ توان گفت كه اين ماهيچه داراى اندازه ‏اى بزرگ است.

ماهيچه‏ هاى تكان‏ دهنده پلك بالا كوچك و بسيار نازك و بى ‏زردپى ‏اند.

هر اندامى براى حركت ارادى خود نيازمند ماهيچه ‏اى است كه آن را در راستاى مسير حركتش بجنباند
و چنانچه بخواهد در جهت‏ هاى گوناگون حركت داشته باشد، نيازمند ماهيچه ‏هايى با وضعيت مكانى گوناگون خواهند بود

كه هركدام از آنها به هنگام حركت به هر سو با كشيده شدن آن ماهيچه به همان سمت خواهد بود،

بايد ماهيچه ‏ى با كاركرد مخالف آن در حالت آرامش بماند تا كار ماهيچه‏ ى نخست بخوبى انجام پذيرد.
چنانچه دو ماهيچه با كاركرد مخالف در يك زمان با هم كار كنند آن اندام در يك حالت برپا ايستاده و استوار و كشيده خواهد شد.

نمونه ‏ى آن كف دست را مى ‏توان نام برد كه ماهيچه‏ هاى قرار گرفته در بخش درونى ساعد چنانچه كشيده شود

كف دست تا مى‏ شود و اگر ماهيچه ‏هاى قرارگرفته در پشت دست كشيده شوند، كف دست به پشت خم مى‏ شود.
اگر ماهيچه‏ هاى هر دو جهت كشيده، كف دست در ميان آن دو حالت استوار مى‏ ماند.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://blog.healthbeat.one/?p=5914
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد ماهیچه شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.