02166561928
بیداری 12 قهرمان درون برای شروع موفقیت

شناخت مکاتب یونگی و کهن الگوها

کلیات بیداری و سفر قهرمان درون

شناخت سیر خودشناسی کهن الگویی از طریق درک و فهم قهرمان ها و اسطوره های درون

بیداری قهرمان درون و سفر قهرمان برای ادراک سه برهه از زندگی انسانی

برای آشنایی با کلیات مبحث شناخت کهن الگوها و اسطوره های درون به پادکست های بالا گوش فرا دهید

سال ضبط پادکست ها :1396

توجه :

لطفا برای درک صحیح مطلب مفهومی کلیات بیداری و سفر قهرمان درون رو بترتیب مورد مطالعه قرار دهید

1- ویدئوی مکاتب یونگی و کهن الگویی در بالای صفحه

2- پادکست شناخت کلیات قهرمان و کهن الگو

3- بیداری 12 قهرمان و سفر قهرمان درون

4- ویدئوی اذعان استاد دینانی درباب حقیقت بودن اسطوره در حقیقت .

 

 

این مطلب نیز به شما پیشنهاد میشود

آغاز سفر خود شناسی در روان (خود)

 

 درپرتال جامع صوتی اشارت انمفهوم را ادامه دهید

بیداری 12 قهرمان درون برای شروع موفقیت
اراده و قصد و نیت معنایی عمیق دارند
اراده و قصد و نیت معنایی عمیق دارند
اراده و قصد و نیت معنایی عمیق دارند  ازراه های حسی و شهودی و اکتسابی و بطور کل قوای ورودی یا از سوی حضور...
مطالعه
تحلیل فیلم اتاق تاریک Dark Room
تحلیل فیلم اتاق تاریک Dark Room
مطالعه
آپولو کهن الگویی مردانه -شناخت و سرگذشت آپولو
آپولو کهن الگویی مردانه -شناخت و سرگذشت آپولو
آپولو ، المپیا آپولو کهن الگویی مردانه آپولو خدای بزرگ یونان بود که با کمان ، موسیقی و...
مطالعه