02166561928

ساختار و عملکرد چاکرای اول یا ریشه

Recent Posts
دسته‌ها

چاکرای اول..

که به نامهای مرکز ریشه ، یا چاکرای پایه یا مرکز دنبالچه هم نامیده می شود.
محل: در آقایان در جایی بین مقعد و اندام تناسلی و در خانمها در دهانۀ واژن قرار دارد ، با دنبالچه مرتبط است و به طرف زمین باز می شود.
خصوصیات مربوط به چاکرای اول :
رنگ: یک چاکرای اول فعال به رنگ قرمز آتشین می درخشد.
عنصر وابسته: خاک
حس مرتبط: بویایی
سمبل (نشانه) : لوتوس (گل نیلوفر) چهار پَر
اصل پایه: ارادۀ فیزیکی وجود( در قیاس با ارادۀ معنوی وجود در چاکرای هفتم).

اندامهای وابسته بدن :

تمام قسمتهای سخت بدن مثل ستون فقرات ، استخوانها ، دندانها و ناخنها و اندامهایی مانند مقعد ، راست روده ، رودۀ بزرگ ، غدۀ پروستات ، خون و ساختمان سلول ها.

غدد وابسته :

غدد فوق کلیوی.
غدد فوق کلیوی آدرنالین و نورآدرنالین ترشح می کنند که بر تنظیم گردش خون اثر دارد، از این راه بدن ما قادر است بلافاصله نسبت به خواسته های مختلف واکنش نشان دهد. علاوه بر این غدد فوق کلیوی اثر بارزی بر روی تعادل درجه حرارت بدن دارند.

نشانه های نجومی و سیارات وابسته :

 • حمل( اولین برج از منطقة البروج ) ، ماه مارس : شروعی تازه ، انرژی حیاتی اولیه ، قدرت موفق شدن ، پرخاشگری.
 • ثور (دومین برج از منطقة البروج) ، صمیمیت با خاک ،استحکام ، مالکیت ، لذات حسی.
 • عقرب( هشتمین برج از منطقة البروج) ، سیاره پلوتون : وابستگی نا آگاهانه ، نیروی جنسی ، دگرگونی و نوسازی.
 • جَدَی (دهمین برج از منطقة البروج) ، کیوان – زحل : ساختار و استحکام.
 • همچنین در بعضی از تعالیم آیور ودائی خورشید را به عنوان اولین سرچشمۀ کل حیات به چاکرای ریشه نسبت می دهد.

ساختار و عملکرد چاکرای اول

چاکرای ریشه ما را به دنیای فیزیکی وصل می کند. انرژیهای کیهانی را به بدن فیزیکی و سطح مادی بدن می فرستد و جریان انرژی مادی را در سیستم لطیف ما امکان پذیر می کند.
در اینجا وارد مرحلۀ ارتباط با ” روح مادر زمین” می شویم و می توانیم نیروی عاطفی ، عشق و صبر او را تجربه کنیم. نیازهای اساسی فردی و جهانی انسان برای حیات و تنازع بقا در سیارۀ زمین متعلق به حوزۀ تأثیرات چاکرای اول است .
آنهایی که در گشودن این چاکرا موفق شده اند حیات بر روی زمین را کاملاً قبول دارند، به وجود فیزیکی شان پاسخ مثبت می دهند و برای زندگی کردن آمادگی دارند و هماهنگ با نیروهای مادی عمل می کنند و از آنها آموزش می گیرند.
از آنجایی که چاکرای ریشه به عناصر دنیوی اختصاص دارد رنگ آن قرمز است ، قرمز رنگ انرژی و فعالیتی است که از هستۀ درونی سیارۀ ما بیرون می زند. به ما ثبات دنیوی می دهد و زمین جامد که بتوانیم بر روی آن زندگی خود را بنا کنیم . در عین حال انرژی لازم برای ابراز وجود خلاق می دهد. علاوه بر این برای موفق شدن و تداوم انرژی می دهد.
بنای زندگی ، بدست آوردن امنیت مادی و حفظ تنازع بقای گونه ها با تشکیل خانواده ، رابطۀ جنسی به عنوان یک عمل فیزیکی و بچه دار شدن همه از اعمال مربوط به این چاکرا هستند.
به همین دلیل برقرار کردن روابط جنسی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا که برقرار کردن ارتباط جنسی ناقص یا متعدد می تواند در عملکرد این چاکرا اختلال ایجاد کند و در ضمن باید به شخصی که با او رابطۀ جنسی برقرار می کنید دقت کنید که اگر دارای روحیات ضعیف و حتی مشکلات اخلاقی و یا مشکلات روحی باشد می تواند در عملکرد چاکرای اول شما اختلال شدیدی (انسداد) ایجاد کند. و بلعکس اگر ارتباط جنسی کاملی را ایجاد کنید می تواند در عملکرد این چاکر تأثیر مثبتی بگذارد.
چاکرای ریشه بنیان نیروی حیاتی تمام چاکراهای بالاتر را شکل می دهد و سرچشمۀنیروی حیات است. در این چاکرا منبع لایزال انرژی کندالینی وجود دارد. سوشومنا ، آیدا و پینگالا سه کانال اصلی انرژی بدن انسان هستند که از این چاکرا شروع می شوند. مانند قلب در بدن ، چاکرای ریشه شکل دهندۀ مرکز سیستم چرخه های انرژی لطیف ماست.علاوه بر این ، جایگاه اصلی ناخودآگاه جمعی است. از راه این چاکراست که دانش انباشته شدۀ ناخودآگاه جمعی دست یافتنی می شود. در جهت حفظ تعادل درونی ، چاکرای ریشه همیشه باید در هماهنگی با چاکرا های دیگر عمل کنید.

عملکرد موزون

اگر چاکرای ریشه باز باشد و هماهنگ کار کند ، رابطۀ جسمانی و عمیقی را با زمین تجربه می کنید و زندگی بارور است و انرژی حیاتی شما سالم خواهد بود. به زندگی وجودتان عمق خواهید داد. ویژگی های زندگی تان دارای موفقیت ، استحکام و قدرت درونی خواهد بود. دسترسی به اهدافتان در این دنیا آسان خواهد بود. زندگی تان با حمایت تزلزل ناپذیر ازلی حفظ می شود.

عملکرد ناموزون

اگر چاکرای ریشه درست کار نکند و یا نا متعادل شود، افکار و اعمالتان عمدتاً حول محور مالکیت های مادی و آسایش خاطر دور می زند. افراط در مسائل احساسی و هیجانی ، مثل غذای خوب ، الکل، سکس و غیره …. می خواهید هر کاری را که دلتان خواست انجام دهید بدون اینکه به نتیجه اش فکر کنید و در عین حال دستیابی به آنها برایتان مشکل خواهد بود. تمایل زیادی برای حفظ فاصله و امنیت دارید . در سطح فیزیکی ، ناتوانی در صرف نظر کردن ، مالکیت طلبی که اغلب خود را با یبوست مزاج و اضافه وزن نشان می دهد.
اعمالتان عموماً حول محور مالکیتهای شخصی دور می زند و نسبت به خواسته های دیگران ناخودآگاه بی توجه هستید. همچنین در فکر سلامتی خود، تغذیۀ متعادل ، استراحت کافی وتعادل و هماهنگی در طول زندگی هستید ( به صورت افراطی).
از رفتار دیگران به سرعت آزرده و ناراحت می شوید، حتی گاهی برافروخته و پرخاشگر خواهید شد، انجام ناگهانی خواسته ها و اصول تان یکی دیگر از نشانه های چاکرای ریشۀ آسیب دیده است.
در تجزیه و تحلیل نهایی ، خشم و غضب و از کوره در رفتن فقط مکانیسم های دفاعی اند برای زمانی که معمولاً احساس عدم امنیت به وجود می آید و در پس این همیشه ترس از دست دادن چیزی هست که به شما احساس امنیت و خوشحالی می دهد ، یا بدست آوردن چیزی که در بار اول بدستش نیاورده اید.
دنیا برای شما جایی است که باید به بهانۀ حفظ امنیت بقای بشر در آن حاکم باشید و استثمار کنید. از اینرو در این روز ها سوء استفاده از منابع طبیعی و از بین بردن تعادل طبیعی زمین نشان از اختلال عملکرد چاکرای ریشۀ اکثر جمعیت دنیا دارد.

کم کاری

اگر چاکرای ریشۀ شما قفل یا بسته باشد ، هم از نظر فیزیکی بنیه ای ضعیف دارید هم از نظر احساسی کم تحمل هستید. خیلی چیزها در زندگی ناراحت تان می کند ، به شدت در حال دودلی و تردید به سر می برید. ممکن است احساس کنید که انگار جایگاه خودتان را دارید از دست می دهید یا معلق بودن ، یا کاملاً احساس عدم کفایت ذهنی داشته باشید. برایتان مشکل است که با مسائل روزمرۀ زندگی روبرو شوید و غالباً برای انجام آنها فاقد ثبات و نیرو هستید. در اغلب اوقات زندگی را همچون بار سنگینی احساس می کنید به جای اینکه لذت ببرید و اکثر مواقع در آرزوی راه آسان و پرلذت و کم دردسر زندگی هستید. اگر چاکرای های بالاتر بهبود یافته باشند به ضرر چاکرا های پایین تر است ، این احساس که حقیقتاً متعلق به این دنیا نیستید ممکن است باعث کم کاری چاکرای ریشه شود. اگر چاکرای کمری(پشت چاکرای شبکۀ خورشیدی) و شبکۀ خورشیدی هم بسته باشند ممکن است احساس بی اشتهایی زیاد و بی دلیل پیدا کنید چون جذب هر نیروی حیاتی اساسی از راه چاکرای ریشه به سختی صورت می گیرد و این نشانه ای است بر میل به فرار کردن از مشکلات در شما ، به هر حال روبرو شدن با مشکلات زندگی را آنقدر ادامه می دهید تا یاد بگیرید که آنها را به عنوان نقاط عطفی در راه رشد کل نگرانه قبول کنید.

چه چیزهای بر #چاکرای_اول اثر میگذارند؟

وقتی چاکرای ریشه پاک باشد، نورهای بلورین سفید رنگی آمیخته با سایه های شفاف و درخشان از نور سرخ در آن می درخشد. چاکرای ریشه ی پاک مانند یاقوت درخشانی در زیر نور است ، اما وقتی آلوده باشد ، چاکرای ریشه ، رنگ قرمز تیره و کدری پیدا می کند.
چاکرای ریشه به امور مربوط به حفظ و نگهداری جسم مربوط است و افکار و احساسات درموارد زیر بر آن اثر می گذارد: مسائل مالی، اقتصاد ، قمار ، بخت آزمایی و همه ی امور مالی ، شغل و حرفه، خانه، تمایل به نقل و انتقال، احساس امنیت، شرایط و انرژی خود خانه ، ترتیب چیدن وسائل در خانه (فنگ شویی)، امنیت جسمانی، نیازها، خوراک کافی، لباس مناسب .
ترس های مربوط به برآورده نشدن نیازهای جسمانی چاکرای ریشه را کوچک و تیره و آلوده می کند . تو با نگرانی هایت در مورد پول ، شغل و دارایی هایت چاکرای ریشه را می گیری و مسدود می کنی . این امر باعث احساس کمبود و محدودیت می شود . احساس این که «هیچ وقت به اندازه ی کافی ندارم» چاکرای ریشه ی مسدود و گرفته معمولاً باعث پیشگویی های منفی و درگیری های مالی می شود.
نگرانی و افکار منفی درباره ی پول ، شغل و دارایی همه چیزهایی که در افکار افراد پر کار وجود دارد چاکرای ریشه ای ایجاد می کند که بسیار تیره و تار و خیلی بزرگ است.

داشتن چاکرای ریشه بزرگ اشکالی ندارد . در واقع ما روی بزرگ کردن و وسعت بخشیدن به تمام چاکراها کار می کنیم، مشکل زمانی رخ می دهد که اندازه ی تمام چاکراهای شما با هم به شدت فرق داشته باشند . این افکار منفی ایجاد عدم تعادل می کند، چون یک یا دو چاکرا را بزرگ تر از چاکراهای دیگر می کند . پاکسازی چاکراها به تو کمک می کند که همه ی چاکراهایت را متعادل کنی و کاری کنی که همه ی آنها به یک اندازه و پاک باشند .

رابطه چاکرای ریشه و قهرمانان درون و اسطوره ها

این چاکراه در ارتباط مستقیم با قهرمان معصوم و تا حدودی با قهرمان و اسطوره یتیم میباشد .

قدرت و انرژی این قهرمان و اسطوره یتیم را در اولی بطور کامل و در دومی تا حدودی این چاکراه تامین مینماید.

پس زمانیکه قهرمان معصوم در حالت بی اعتمادی و ناامنی بسر میبرد قطعا این چاکراه دارای انسداد و گرفتگی و انواع تیرگی هاست

هم قهرمان درون و چاکراه بر هم اثر گذار هستند

هر دو بطور کامل میتوانند مشکل یکدیگر را مرتفع نمایند البته زمانیکه ایگو در اختیار من انسان و هویت درونی انسان قرار گرفته باشد و در اصطلاح بگوییم شخص بصورت خودآگاه در حال انجام اعمال و اخذ تصمیم ها و نیروی قصد و اراده است که به نحوی بسیار کامل بر روی آنها اثر تام خواهد داشت و آنها از این نیرو فرمان کامل خواهند برد (البته زمانیکه بصورت خودآگاه در حال فرمان دهی باشد)

ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺑﺪﻥ ﻭ ﺟﺴﻢ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭼﺎﻛﺮﺍ ﺫﺧﯿﺮﻩ میشه وقتی ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﭼﺎﻛﺮﺍ ﻣﺴﺪﻭﺩ میشه ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺲ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩتون ﻣﻮﺍﺟﻪ میشین ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﯿﺖ نمیکنین

ﺑﺪﻭﻥ اوﻥ، ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮنینﺟﻬﺎﻥ ﺭو ﺑﺒﻴﻨﻴن ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿن ﺗﺎ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩتون ﺭو ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﻧﺸوﻥ بدین ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ بده ﭼﺎﮐﺮﺍ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ هستش ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﺒﺮﺩ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺩتون ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴن

?ﺍگه به ﺧﻮﺩﺗوﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﯾن ﻧﻤﻲ ﺗﻮﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩتون ﭘﻮﻝ ﺑﺪﺳﺖ بیارین ﺍگه ﭼﺎﮐﺮﺍ ﺭﯾﺸﻪ ﺧﻮﺩتون ﺭو ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ، ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺭو ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ بدین

?ﺍگه ﭼﺎﮐﺮﺍ ﺭﯾﺸﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎشه، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻠﻲ، ﻓﻘﺮ ﻭ ﯾﺎ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﺎﻟﯽ ﺭو ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﯿن ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ، ﺍگه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﯾﺎ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭ بشین، سخته ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴن

?با ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﭼﺎﮐﺮﺍﯼ ﺭﯾﺸﻪ ،ﺣﺲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﺩتون ﺭو برگردونین ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺭﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ میشن

مواردی که اثر منفی روی چاکرا ها دارد

۱⃣هوای نفس (چاکرای یک)

۲⃣ترس (چاکرای سه)

۳⃣حسادت (چاکراهای دو و چهار و پنج و شش)

۴⃣خودخواهی(چاکراهای پنج و شش)

۵⃣دروغ و غیبت(چاکرا پنج)

۶⃣نفرت(چاکرا چهار)

۷⃣کینه و انتقام(چاکرا شش)

۸⃣توکل و نیت خیر نداشتن(چاکرا هفت)

چاکرای دوم را بشناسید

امکاناتی برای پاکسازی وفعال ساختن چاکرای اول

لذت بردن از طبیعت

مشاهدۀ رنگ قرمز آتشین به هنگام طلوع و غروب و یا تابش طلوع و غروب ، چاکرای اول را احیا و هماهنگ می کند و فضای بسته و محدود درون آن را باز می کند.
برای تماس با انرژی آرامش بخش ، متعادل کننده و حیات بخش سیارۀ مان از راه چاکرای اول ، بر روی زمین به حالت لوتوس بنشینید و آگاهانه در رایحۀ آن (زمین و طلوع) نفس بکشید.
اگر بتوانید این دو تجربه را با هم تلفیق کنید بهترین تأثیر کل نگرانه را بر روی چاکرای اول تان خواهد داشت.

موسیقی درمانی

موزیک: مناسب ترین موزیک برای فعال کردن چاکرای ریشه موسیقی است که ریتم یکنواخت و مؤکدی داشته باشد. موزیکهای قدیمی خیلی از قبایل بدَوی بهترین نوع این ریتمها هستند. رقصهای آنها هم که در ارتباط با کل انرژی و اشکال حیات طبیعت است این هدف را تأمین می کند.
به منظور هماهنگ کردن چاکرای ریشه ، از صداهای طبیعت می توانید بهره بگیرید. اگر به اصل آن دسترسی ندارید می توانید از نوارهای ضبط شده استفاده کنید.
حروف صدادار:مصوت ” اُو” به چاکرای ریشه اختصاص داده شده است. با نُت “دو” زیر باید خوانده شود. صدای “اُو” حرکتی رو به پایین را به طرف ریشه ها شروع و شما را به عمق ناخودآگاه هدایت می کند و به نیروی مادی و خلاق چاکرای اول حیات می بخشد.
، با تکرا این مانترا می توانید نیروی مثبتی را روانۀ چاکرای اول کنید.

ریشۀ گیاهِ قاصدک” که به فراوانی نیز یافت میشود میتواند به ما کمک کند که آگاهانه تر با جسممان متصل باشیم.

هر یک از چاکراها تجاربِ خاصی را برایِ ما بوجود میاورد

اولین چاکرا در پائینترین قسمت ستون فقرات قرار گرفته و با مسائلِ مربوط به بقا بر رویِ سیارۀ زمین، در این جسمِ فیزیکی، در تعامل است. یکی از مهمترین درسهایی که ما باید بیاموزیم، اینست که چگونه در حالی که درونِ این بدنِ فیزیکی هستیم، آگاهانه به روح و خودِ روحانیمان متصل باشیم. برای برخی از ما رویِ زمین بودن واقعاً دشوار است. قسمتی از طرح الهیِ برایِ زندگیِ ما بر رویِ زمین اینست که: تمامیِ داروها و مرهم هایِ مورد نیاز ما در اینجا، به صورت طبیعی پیرامونِ ما در حالِ روئیدن هستند و یا اینکه به راحتی میتوان آنها را در پشت و حیاطِ خانه رویاند.

”ریشۀ گیاهِ قاصدک” که به فراوانی نیز یافت میشود میتواند به ما کمک کند که آگاهانه تر با جسممان متصل باشیم، اگاهیِ بیشتر نسبت به جسم، باعث میشود که بهتر بتوانیم خود را با رسالتِ روحی که داریم، همتراز و همجهت کنیم. مخصوصاً در این برهه از تغییراتِ اقتصادی و اجتماعی و هرج و مرج هایِ جهانی. ریشۀ قاصدک میتواند به ما کمک کند تا از سرخوردگیها رها شویم و رویِ رسالتِ روحی که داریم تمرکز کنیم.

مانترا: لام
LAM

رنگ درمانی

چاکرای اول با رنگ قرمز روشن فعال می شود. استفاده و یا نگاه کردن به رنگ قرمز نیروی حیاتی را احیا و بیدار می کند و به آن گرما و شور و سرزندگی و شهامت می بخشد. اگر این رنگ قرمز با سایه ای از رنگ آبی آمیخته شود به شما کمک خواهد کرد تا مرکز حیاتی تان انرژی روحانی پخش کند.

جواهر درمانی

عقیق: عقیق جدیت ، قاطعیت و آرامش می آورد.به حل احساسات منفی کمک می کند و خویشتن درونی را حفاظت می کند.باعث برانگیخته شدن حس احترام نسبت به بدن تان می شود و فعال کنندۀ دستگاه تولید مثل است. عقیقی که همراه با نگین کریستال (بلور) باشد از همۀ فرمهای رشد حیاتی فیزیکی یا ذهنی در درون تان حفاظت می کند.تقویت کنندۀ حس اطمینان است و به هنگام زایمان کمک می کند تا درد کاهش یابد.
سنگ آهن: سنگ آهن نیرو و انرژی ایجاد می کند . اثر حیات بخشی در بدن دارد و انرژی های پنهان را به حرکت در می آورد، از اینرو کمک می کند تا بر ضعف غلبه کنیم و دوران نقاهت بعد از بیماری را به خوبی بگذرانیم. علاوه بر این در سلامتی خون و سلولها نقش دارد.
ژاسب قرمز: ژاسب قرمز یا سبز شما را به نیروی بنیادی و عشق صبورانه ” مادر زمین ” وصل می کند . به شما فداکاری و فروتنی می آموزد. به خون نیرو می بخشد و سرزندگی و استحکام ، قدرت پایداری و صبوری می دهد. بدن فیزیکی را پاک و دگرگون می سازد و در درون چرخۀ طبیعی زندگی احساس ایمنی ایجاد می کند که در پی آن از درون احساس آرامش و نیرو می کنیم.
نارسنگ ( گارنت): گارنت شور و شوق ، نیروی اراده ، اعتماد به نفس و موفقیت به بار می آورد. چشمهایمان را بر روی چیزهای ناشناخته باز می کند و به نیروی بصیرت کمک می کند. مرکز جنسی را تحریک کرده و در تبدیل آن به انرژی حیات بخش و دگرگون کننده کمک می کند. در سطح فیزیکی به شفای بیماریهای تناسلی کمک می کند و دستگاه گوارش خون را فعال می سازد.
مرجان قرمز: مرجان قرمز انرژی روان و حیات می بخشد. اثر محرک دارد، بر روی تولید سلول های خونی تأثیر مثبت به جا می گذارد. استحکام و در عین حال انعطاف پذیری شجاعانه ایجاد می کند. به شما کمک می کند تا در درون خویشتن خود قوی و محکم بمانید در عین حال که انرژی حیات جاری است.
یاقوت: یاقوت انرژی خلاقیت و سر زندگی می دهد که در جهت پاکسازی و دگرگونی هدایت تان می کند. بین عشق فیزیکی و روحانی ، همین طور بین ارتباط جنسی و معنویت هماهنگی به وجود می آورد. بنابراین دری را بر روی تجربیات جدیدی بر روی شما می گشاید.

رایحه درمانی

رایحه: بوی تند روغن چوب سدر شما را به نیروی های دنیایی و تمام اشکال زندگی طبیعی وصل می کند. کمک می کند تا انرژی انباشته و تبدیل به آرامش شود و احساس امنیت در دامان ” مادر زمین” ایجاد می کند.
پودر میخک: روغن میخک کمک می کند تا گره های انرژی درون چاکرای ریشه باز شود. جرأت می دهد تا به راحتی از الگو های اجتماعی خشک و متعصب قدیمی که برای حفظ و امنیت نیازی به آنها ندارید خود را رها کنید و کمک تان می کند تا خود را بر روی انرژی های تازه باز کنید. بنابراین اگر با امواج آن هنگام ماساژ هماهنگ شوید، شما را به سوی دگرگونی و تازگی خواهد برد.

انواع یوگایی که عمدتاً از طریق چاکرای اول کار می کند

هاتا یوگا : باز شدن آگاهی از راه پاکسازی و تحریک بدن فیزیکی با انجام تمرین ها و وضعیت های مختلف بدنی توأم با تمرینات تنفسی.
کندالینی یوگا: بیدار کنندۀ به اصطلاح ” نیروی مار” که از دنبالچه شروع می شود و به موازات ستون فقرات بالا می آید. که بالا آمدن آن فعال کننده و نیرو دهندۀ بقیۀ چاکرا هاست. هزاران تمرین فیزیکی و معنوی وجود دارد که در حصول این نتیجه به شما کمک می کنند.

چاکراها هفت چرخ انرژی هستند که در بدن ظریف شما حرکت می کنند، از تاج سر شما شروع می شود و تا پایه ستون فقرات شما حرکت می کند. هنگامی که به درستی می چرخد، هر چاکرا اجازه می دهد تا انرژی در بدن جریان یابد. با این حال، اگر یکی از این چرخ ها مسدود شود، سلامتی شما ممکن است آسیب ببیند. اولین چاکرا، مولادهارا یا “چاکرای ریشه” به عنوان ریشه بدن عمل می کند. اگر چاکرای ریشه شما در یک راستا قرار ندارد، ممکن است احساس افسردگی، اضطراب یا حتی یبوست کنید

زنان در حال مدیتیشن با بازوهای کشیده بالای سر، چاکرای ریشه
زنی با پاهای ضربدری در حال مراقبه روی صخره ها در طبیعت

عنصر طبیعی چاکرای ریشه: زمین

اولین چاکرای به نام مولادهارا در پایه ستون فقرات قرار دارد. “مولادهارا” به معنای ریشه است و با عنصر زمین مرتبط است که با توانایی شما در حفاری و احساس استحکام در زندگی شما مرتبط است. رنگ مربوط به آن قرمز است، از این رو پیوندهای آن با زمین است.

استفانی اسنایدر، معلم یوگا مستقر در سانفرانسیسکو، می گوید که این چرخ انرژی با احساس امنیت، روابط خانوادگی و احساس خانه شما مرتبط است. هنگامی که انرژی در چاکرای اول جریان دارد، احساس می کنید که در خود و دنیای اطرافتان محکم شده اید.

علائم مسدود شدن انرژی مولادهارا 

علائم فیزیکی

هنگامی که اولین چاکرای شما از تراز خارج می شود، ممکن است در روده و قسمت پایین بدن خود درد داشته باشید. این ناهماهنگی می تواند در بدن فیزیکی به روش های مختلفی ظاهر شود، از جمله:

 • افزایش وزن
 • کاهش وزن
 • یبوست
 • درد لگن
 • بی اختیاری۱⃣. درد مفاصل
  ۲⃣. سیستم ایمنی ضعیف
  ۳⃣. یبوست
  ۴⃣. چاقی بیش از حد
  ۵⃣. ضعف جسمانی
  ۶⃣. اعتیادها(الکل،سکس،موادمخدر)
  ۷⃣. درد پایین کمر
  ۸⃣. سیاتیک
  ۹⃣. بی اشتهایی روانی(آنورکسی)
  ?. واریس
  ۱⃣۱⃣. بواسیر
  ۳⃣۱⃣. افسردگی
  ۴⃣۱⃣. بیحالی
  ۵⃣۱⃣. رماتیسم
  ۶⃣۱⃣. رعشه
  ۷⃣۱⃣. کم خونی
  ۸⃣۱⃣. نحیفی و لاغری
  ۹⃣۱⃣. هابپراکتیو
  ۰⃣۲⃣. بیماری در هر یک از اندامهای وابسته مثل بیماریهای روده
  ۱⃣۲⃣. سردی پاها
  ۲⃣۲⃣. پایین تنه لاغر
  ۳⃣۲⃣. واریکسل
  ۴⃣۲⃣. سوزش ادرار
  ۵⃣۲⃣. تمام مشکلات دستگاه ادراری و تولید مثل
  ۶⃣۲⃣. سنگ مثانه
  ۷⃣۲⃣. سنگ کلیه
  ۸⃣۲⃣. یبوست
  ۹⃣۲⃣. اسهال
  ۰⃣۳⃣. تکرر ادرار
  ۳۱. نازایی
  ۳۲. بند آمدن ادرار
  ۳۳. اسپرم ضعیف
  ۳۴. عدم نعوظ
  ۳۵. آلرژی
  ۳۶. تیرگی زیر چشم
  ۳۷. مشکلات پوستی

نشانه های ذهنی

هنگام کار با چاکرای ریشه، به رابطه خود با خود و دنیای اطرافتان فکر کنید. کجا احساس می کنید زمین گیر شده اید؟ چه زمانی احساس آرامش و ثبات می کنید؟ هنگامی که چاکرای ریشه شما مسدود می شود، ممکن است برخی از موارد زیر را تجربه کنید:

 • افزایش حواس پرتی
 • عجله از کاری به کار دیگر
 • احساس خستگی یا بی حالی
 • افزایش احساس اضطراب، استرس یا افسردگی
 • احساس گیر افتادن
 • ناتوانی در اقدام
زنی در حال مدیتیشن روی سنگ در فضای باز، چاکرای ریشه

دلایل تراز کردن چاکرای ریشه

وقتی اولین چاکرای شما در یک راستا قرار گرفت، می توانید از توانایی آن برای حمایت از انرژی آرام و ثابت در سراسر بدن خود بهره ببرید. شما احساس می کنید که در بدن خود و دنیای اطراف خود قرار گرفته اید و به راحتی در آن قرار گرفته اید. استرس در مورد حس مکان و تعلق شما از بین می رود. وقتی مطمئن شوید که نیازهای اساسی شما برآورده شده است، می توانید روی روابط و اهداف شخصی خود تمرکز کنید.

چگونه چاکرای ریشه خود را تنظیم کنیم

آسانا یوگا برای چاکرای ریشه

برای شروع به تراز کردن چاکرای ریشه خود، این تمرین تنظیم چاکرای ریشه را امتحان کنید تا حس زمین شدن را در پاها، پاها و کف لگن خود پرورش دهید. این تمرین شامل کشش های شدید، چمباتمه های عمیق و ژست های نشسته برای اتصال شما به زمین است.

 فعال کردن چاکرای اول

۱.تحرک داشته باشیم آن هم تحرکی منظم همیشگی و ثابت مثل تمرینات ورزشی نه تمرینات سنگین و تحرکاتی که در رقابتها و مسابقه

۲.روزانه کف پاها را حتما ماساژ دهید و پاشنه پا را محکم ماساژ دهید تا گرم شود چاکرای کف پا باز و فعال میشودو باعث فعال شدن

چاکرای اول نیز می گردد

۳٫به طور دائم پیاده روی کنید و هر چند یک بار هم پیاده روی با پای برهنه انجام دهید

۴.ران پا و ماهیچه های پشت پا ها و کف پاها را هر روز صبح خنک کنید به این ترتیب که اول آب سرد را روی کف پا و ساق پا تا ران بریزید و سپس معکوس انجام بدهید به این عمل (خنک سازی )پاها میگویند

۵ .تی شرت و یا لباسهای قرمز بپوشبد به این رنگ توجه کنید

۶.به دنبال ارتباط با زمین باشید در جایی زیر درخت یا جای آرام بشینید و مراقبه کنید به کارهای باغبانی بپردازیدتا ارتباط بیشتری با خاک و زمین داشته باشید

اطلاعات تخصصی

مروری بر چاکرای مولادهارا و معادل های آن

 • نشیمنگاه : انتهای پایینی ستون فقرات
 • رنگ چاکرا : زرد
 • رنگ هاله : قرمز
 • بیجا : لام
 • یانترا (نماد) : مربع
 • حیوان چاکرا : فیل
 • Tattwa (عنصر) : Prithivi (زمین)
 • ادراک حسی : بو
 • ویژگی های شخصیت : ثبات، آرامش، پشتکار، تعادل، عقل سلیم، حس واقعیت، صرفه جویی، وفاداری به اصول
 • خدا : برهما
 • الهه : داکینی
 • لوکا (دشت) : بولوکا
 • شریرا (بدن) : استولا شریرا (فیزیکی)
 • کوشا (پوسته) : آنامایا کوشا ( پوسته غذایی)
 • گرانتی (گره) : برهما گرانتی
 • سوریا نامسکار (موقعیت سلام خورشید) : 5.8
 • آسانا (وضعیت بدن) : Vajrasana – صندلی پاشنه، Paschimotthanasana – خم شدن به جلو، Garbhasana – وضعیت کودک، Vira Bhadrasana – موقعیت های قهرمان / جنگجو، Vrikshasana – درخت، Natarajasana – رقصنده، Ardha Matsyendrasana – صندلی چرخان در نیلوفر آبی
 • سنگهای قیمتی : جاسپر قرمز ، گارنت ، تورمالین سیاه ، عقیق قرمز ، یاقوت سرخ
 • طعم: : رزماری ، گل میخک ، سدر

ویژگی ها و عملکردها

چاکرا مولادهارا به صورت یک ماندالای مربعی نشان داده می شود که نماد اصل زمین است و به رنگ زرد است . سرود Bija است ” لام “. چهار گلبرگ قرمز زرشکی با ارتعاشات صوتی “وام”، “شام”، “شام” و “سام” همراه است. این بیجاها از صفحه سمت راست بالا شروع می شوند و در جهت عقربه های ساعت خوانده می شوند.

حس بویایی , اندام های دفعی و دستگاه تناسلی از چاکرای زمین کنترل می شود . این مسئول است توابع غدد درون ریز از بیضه و تخمدان و همچنین صندلی از apana vayu از انرژی فراهم می کند که انزال ، کار ، ادرار و اجابت مزاج . همچنین با ساختار استخوان و سیستم ایمنی بدن شما مرتبط است . در آیورودا ، چاکرای مولادهارا نیز به کافا دوشا تبدیل می شود اختصاص داده.

جانور چاکرا فیل به عنوان بزرگترین و سنگین ترین پستاندار است. گانشا همچنین جنبه خدایی است که بر چاکرای مولادهارا حکومت می کند. گانشا خدای سر فیل است، او نماد استحکام، آغاز، برکت و استقامت است . حتی برهما ، خالق، به عنوان فرماندار چاکرای مولادهارا در نظر گرفته می شود. و چاکرای مولادهارا به عنوان چاکرای ریشه، ریشه همه خلقت است: در درون این چاکرا ، کوندالینی قرار دارد . اینجاست که نادیس آیدا (چپ)، پینگالا (راست) و سوشومنا به وجود می آیند(مرکز). علاوه بر این، در مولادهارا گره برهما ، برهما گرانتی وجود دارد که با سادانا سخت و تصفیه شدید باز می شود تا کندالینی بتواند بلند شود. مدیتیشن در مورد مولادهارا در مورد کوندالینی ها و ابزارهای پرورش آنها دانش می دهد . این به کنترل نفس و ذهن و آگاهی از گذشته، حال و آینده می دهد .

الهه موجود در چاکرای مولادهارا داکینی است . او نشان داده شده است که روی یک نیلوفر قرمز نشسته است. او قرمز روشن، گاهی اوقات سفید، و چهره ای زیبا با سه چشم دارد . داکینی چهار بازو دارد، سه‌جانبه ، عصا با جمجمه در دست دارد . او همچنین اغلب با یک قو و یک ظرف نوشیدنی شبیه برهما به تصویر کشیده می شود. در میان فرشتگان ، ایندرا به چاکرای ریشه اختصاص دارد. ایندرا با پوست زرد، چهار مسلح و نشسته روی یک فیل سفید ( Airavata ) نشان داده شده است.

مولادهارا با Bhur Loka مطابقت دارد که Bhu Loka نیز نامیده می شود. Bhur Loka صفحه زمین است. این همچنین با Annamaya Kosha ، پوسته غذا ، و Sthula Sharira ، یعنی بدن فیزیکی مطابقت دارد .

ویژگی های مثبت چاکراهای مولادهارا مقاومت ، صلح ، استقامت ، تعادل ، عقل سلیم ، واقع گرایی ، صرفه جویی ، وفاداری به اصول است . انگیزه هایی که جایگاه خود را در چاکرای مولادهارا قرار داده اند عبارتند از خوردن ، نوشیدن ، خوابیدن ، یعنی هر چیزی که به حفظ خود مربوط می شود .

عدم تعادل

عدم تعادل عمیق در انرژی مولادهارا بیشتر به دلیل ضربه های روحی دوران کودکی شما ایجاد می شود . شاید شما شد به درستی تغذیه نمی به عنوان یک کودک . حتی اگر غذای کافی دریافت کرده باشید، ممکن است به درستی با خانواده و جامعه خود ارتباط نداشته باشید . شما خود را رها شده می بینید. شاید شما به فرزندی پذیرفته شده اید یا والدینتان طلاق گرفته اند. این آسیب های اولیه اغلب اثرات اختلالات بعدی مانند جدایی ، از دست دادن شغل یا سبک زندگی را تشدید می کند.. بسیاری از مردم فقدان زمینی بودن و ارتباط را با سرسختی بودن جبران می کنند . یا، اگر انرژی مولادهارا گیر کند، بیش از حد کنترل کننده، حریص می شوند، تخیل و انگیزه و توانایی سازگاری با تغییرات را از دست می دهند. اگر قادر به ایجاد تغییرات مثبت در زندگی خود نیستید، اگر حتی از احتمالات آن آگاه نیستید، اگر احساس می کنید همه چیز در زندگی شما در سنگ است.پس از آن این احتمالاً نتیجه انرژی بسیار ساکن است. کار با مولادهارا می تواند به شما کمک کند تا بینش جدیدی در زندگی خود به دست آورید.

هنگام کار به سمت داخل، مهم است که برجسته و مبهم نباشید. هر چه بیشتر از ابعاد روحی خود آگاه شوید، ارتباط خود را با نیازهای جسمانی خود از دست ندهید . علاوه بر یک رژیم غذایی سالم و استراحت کافی ، تصفیه و متعادل کردن انرژی مولادهارا به شما این امکان را می دهد که در اینجا و اکنون بیشتر کار کنید. این به شما کمک می کند تا ایده های خلاقانه و معنوی خود را به طور کامل تحقق بخشید.

در بدن فیزیکی شما ، چاکرای مولادهارا سیستم ایمنی ، اسکلت (به عنوان مثال عملکرد پشتیبانی)، دستگاه گوارش تحتانی (روده بزرگ، راست روده و مقعد) را تنظیم می کند. هنگامی که انرژی مسدود شده یا بیمار می شود، می تواند به بیماری های فیزیکی مانند استئوآرتریت ، ME (انسفالومیلیت میالژیک)، یبوست ، IBS ( سندرم روده تحریک پذیر ) یا هموروئید ، مشکلات چاقی و وزن ، مشکلات پا، زانو و ساق پا، تعادل ضعیف ، پایین آمدن بدن تبدیل شود. حرکت دردیا سیاتیک را قابل توجه کنید.

اگر شما را زمان به کار با انرژی خود را Muladhara چاکرا، شما به احتمال بسیار زیاد خواهد تجربه پیشرفت های مختلف در سطح انرژی شما را و به طور کلی سلامت . شما خواهید دست آوردن بزرگتر درک تندرستی، شما تبدیل خواهد شد با اعتماد به نفس ، به شما خواهد توسعه شجاعت و درونی قدرت، و به شما خواهد شد با رضایت از نیازهای دنیوی خود را پر برکت. به یاد داشته باشید که تعادل یا عدم تعادل چاکرای مولادهارا شما وضعیت شالوده ای را تعیین می کند که همه چاکراهای دیگر روی آن قرار دارند.

در مولادهارا نیز برهما گرانتی وجود دارد ، “گره برهمنی”، پایین ترین گره انرژی در بدن انسان که از جریان پرانا به سوشومنا جلوگیری می کند . این گره با ایجاد نیاز شدید به امنیت و برانگیختن ترس از دست دادن کندالینی ، کوندالینی را در مولاهارا نگه می دارد . او بدین وسیله دسترسی شما را به سطوح بالاتر آگاهی مسدود می کند . هنگامی که برهما گرانتی آزاد می شود، تمام وجود شما با انرژی الهی آغشته می شود.

فعال سازی و هماهنگ سازی

چاکرا مولادهارا می تواند به روش های مختلفی فعال شود:

 • از طریق مراقبه های خاص ، به ویژه از طریق تجسم ریشه ها، مانند درخت
 • از طریق جملات تاکیدی خاص مانند “من به ریشه هایم دسترسی پیدا می کنم”، “من به خوبی ریشه دارم”
 • از طریق پرانایامای ویژه
 • از طریق مانتراها ، به ویژه از طریق مانتراهای بیجا یا گانشا
 • از طریق آسانا
 • از طریق مولا باندها و آشوینی مودرا

هر روز، ترجیحاً بعد از مدیتیشن ، برای داشتن یک دفتر خاطرات روزانه شروع کنید . سوالات زیر می تواند به شما کمک کند تا بفهمید چگونه ممکن است انرژی های خود را مسدود کنید و چه کاری می توانید برای معکوس کردن این حالت انجام دهید.

 • چگونه می توانم دوباره با بدن خود ارتباط برقرار کنم ؟
 • آیا می توانم روابط سالم و پایداری داشته باشم و از کسانی که ثابت کرده اند ناسالم هستند جدا شوم؟
 • چه کاری می توانم انجام دهم تا عادات غذایی خود را کمتر نامنظم کنم؟ آیا آنها را منعکس عدم انرژی زمین متعادل؟
 • وقتی احساس ضعف می کنم (چاکراهای کوچکتر زانو توسط چاکرای مولادهارا اداره می شوند) چگونه می توانم قاطع تر باشم ؟
 • چقدر آماده پذیرش تغییرات مثبت در زندگی ام هستم ؟
 • آیا به خودم اجازه می دهم گیر کنم؟ یا از دادن و گرفتن لذت می برم در حالی که هر دو بیانگر تبادل سالم انرژی هستند؟

کار با انرژی چاکرا Muladhara خود را می توانید به شما کمک کند تا خود را متصل سالم با بدن خود را. همچنین می تواند درک جدیدی از روابط با خانواده و اعضای جامعه به شما بدهد. هماهنگی مولادهارا تمایل شما را برای رها کردن چیزهایی که دیگر برای شما خوب نیست، از جمله افکار و احساسات منفی، تقویت می کند . این می تواند به شما کمک کند تا خود را از تعصبات و عدم تحمل هایی که ممکن است سال ها در درون خود داشته اید رها کنید.

 

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!

در این درگاه شما هم وطن عزیز میتوانید چنانچه خدای ناکرده مبتلا به انواع امراض جسمی اعم از بیماریهای عام و همینطور بیماریهای خاص و خلاصه هرگونه نارحتی و مشکل جسمی هستید نسبت به درمان آن اقدام نمائید

همچنین اگر دچار انواع مشکلات روحی میباشید و چنانچه در هر بخش و یا برهه از زندگی تان دچار مشکل شده اید و برای رفع آن نیاز به مشاوره ای تخصصی و بسیار تاثیر گذار دارید و یا بطور کل برای ارتقای سطح کیفی فردیت و یا روابط و یا رشد شخصیت خود و خانواده خویش نیاز به مشاوره های موثر و کاربردی دارید بنحوی کاملا آسان و بدون هیچگونه پیچیدگی در کمترین زمان ممکن بصورت آنلاین  اطلاعات خود را ثبت فرمائید

ما بعنوان اولین پایه گذاران مشاوره و درمان از راه دور تجربه فراوانی اندوخته ایم درمان و بهبود قطعی و بدون عودت را در شیوه و طریق درمانی استاد حکیم رضی تجربه فرمائید .

 

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!

به اشتراک بگذارید

حکیم رضی (مدیریت هیئت تحریریه و ریاست وب سایت)
حکیم رضی (مدیریت هیئت تحریریه و ریاست وب سایت)
طبیب و مدرس طب و پزشکی و فلسفه و الهیات و هیئت و نجوم و روانشناسی عمق نگر وابواب علوم . مشاور و متخصص در زمینه انواع موضوعات انسان محور بر پایه انسان شناسی و محقق در زمینه ابواب علوم تطبیقی

مقالات مرتبط

چاکرای دوم Svadhisthana
چاکرای دوم Svadhisthana
چاکرای دوم Svadhisthana به نام سانسکریت سوادهیستانا است که مرکز پیوند نیز نامیده می‌شود و نام انگلیسی...
مطالعه
طب چیست ؟ مبانی طب سنتی 5 اصل کاربردی
طب چیست ؟ مبانی طب سنتی 5 اصل کاربردی
طبیب کیست و تعریف طب چیست؟ و به چه کسی میتوان طبیب اطلاق شود!!
مطالعه
چاکرا شناسی
چاکرا شناسی
چاکرا شناسیانواع چاکرا ها و بدن های انسان را بشناسید شناخت انواع چاکراه های بدن انسان بصورت مفید و مختصر...
مطالعه
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

Recent Posts
دسته‌ها