02166561928

14 بیماری در گوش انسان و کاملترین راههای درمان شان

بیماریهای گوش خود را کاملا درمان کنید

بیماریهای عارض بر گوش در انسان بسیار زیاد هستند در این مقاله به مهم ترین امراض و شایع ترین آنها میپردازیم و در این بحث مفید برای شما بهترین درمان ها برای این امراض را طی نسخه هایی مجرب برای شما قرار داده ایم که حتما شما با خواندن و دانستن آنها از هر چیز دیگری در این موارد بی نیاز خواهید شد و ندانستن شان موجب آزار دیدن جسم و روان شما خواهد شد .

Recent Posts
دسته‌ها

ورم پرده گوش در اطفال‏

بيمارى‏هاى گوش فراوان بوده و مهمترين آن ورم پرده گوش در اطفال است كه علت جمع شدن چرك در پشت پرده آن مى‏باشد، بعد از آن ورم مجراى خارجى گوش است كه نسبتا زياد ديده مى‏شود.

درمان:

در اول بايستى پرده گوش را سوراخ نموده تا مايعات پشت آن خارج شود، درمان دومى از طريق پاكسازى بدن به وسيله معجون هليله‏ جات انجام مى‏يابد. سپس از پوست كوكنار 15 گرم، تخم گشنيز 20 گرم، تخم كاهو 15 گرم، به مدت 5 روز به صورت جوشانده صبح و عصر ميل نماييد.

نسخه:

گل ماميثا 5 گرم، در 5 گرم روغن بادام و يك قاشق سركه حل كرده در مجراى گوش بمالند و صندل 5 گرم، ماميثا 5 گرم نرم كوبيده در آب گشنيز و آب كاهو حل كرده از خارج ضماد نمايند.

اگر سبب درد گوش راه رفتن در هواى گرم باشد.

روغن گل  و كمى سركه در گوش بچكانند

درد گوش به علت ورود مايعات‏

روغن بنفشه، روغن كدو و يا روغن نيلوفر در گوش و بينى بچكانند.

درد گوش در اثر غذاهاى محرك و ادويه گرم‏

بايستى غذا و داروى ضد آن به كار برند. آب كاهو، آب گشنيز، آب تاجريزى، و روغن‏هاى خنك و يا كمى كافور يا روغن بنفشه در آن بچكانند.

شرب بنفشه، آلوچه ورقانى، تمر هندى، شربت نيلوفر و يا سكنجبين و شيره خرفه ميل كنند.

غذا سوپ جوجه با ماش و عدس، اسفناج، گشنيز كدو و پودر سماق نافع است.

ورود حشرات در گوش‏

اگر مورچه يا حشره ديگرى در گوش فرورفت بلافاصله قدرى صبر زرد را حل كرده آب آن را در گوش بچكانند، اگر صبر زرد در دسترس نباشد كمى سركه رقيق شده به وسيله آب جوشيده سرد شده اگر نباشد هر روغنى كه در دسترس باشد بچكانند حشره خواهد مرد بعدا به وسيله شستشو خارج مى‏شود.

خارش گوش‏

براى تسكين خارش گوش روغن هسته خرما بچكانند، يا روغن بادام تلخ را در آب افسنطين ريخته بچكانند يا خود افسنطين را 5 گرم در 2 قاشق سركه و آب جوشانده در گوش بريزند.

بهترين داروى خارش گوش جوشانده 5 گرم آويشن در 50 گرم آب است كه روزانه با آن گوش را بشويند.

تنفر گوش از صداهاى قوى‏

علت اين امر در اثر ضعف اعصاب است كه بايستى داروى مقوى اعصاب مصرف شود و بوهاى خوب و عطورات زاكيه به كار برند.

صدا كردن گوش‏

اگر بيمار مسن باشد و صدا كردن گوش گاه‏گاهى باشد بايد به فكر بالا بودن فشار خون بود، اگر در بيمار تب‏دار باشد پس از قطع تب بهبودى مى‏يابد، اگر در اثر حساسيت حس سامعه باشد در موقع گرسنگى و حس جوع بدتر مى‏شود. اگر در تعقيب بيماريهاى ضعيف‏ كننده باشد بايد به تقويت عمومى بدن پرداخت، سر را با آن افسنطين و سركه و بابونه شستشو داد، روغن مورد به سر ماليد و در بينى نيز بچكانيد بايد بيمار بدن را پاكسازى كند و مرتبا دوش حمام آب گرم گيرد و از جوشانده بابونه، مغز ناخنك و گل بنفشه سر را بشويد.

صدا كردن گوش در اثر سردى مزاج‏

در اينجا صدا و طنين يا وزوز كردن ادامه مى‏يابد و مداوم برقرار است با داروهاى ضد آن بدن را پاكسازى بايد كرد و غذاى مناسب آن حالت را به كار برند. مرتبا از كوبيده صبر زرد و كندر عطسه آرند سپس سر را با جوشانده بابونه، مرزنجوش، افسنطين، مغز ناخنك، آويشن بشويند. آب فرفيون را در روغن بادام ريخته بچكانند و يا روغن سوسن به تنهايى يا در گوش بچكانند. مرتبا دوش آب گرم گيرند و از غذاهايى مثل سير، پياز، خردل و غذاهاى چرب و شور و سرخ‏كرده بپرهيزند.

صدا كردن گوش در نزد گرم ‏مزاجان (به علت غذاهاى گرم و بى‏خوابى كشيدن)

اين‏گونه افراد بيشتر از غذاهاى گرم استفاده مى‏كرده‏اند.

درمان:

روغن كدو، روغن بنفشه به سر بمالند، روغن گل را با سركه در گوش بچكانند يا پنبه را با گلاب خيس كرده در گوش گذارند. داروهاى چكانيدنى ديگر عبارتند از قرنفل، مرزنجوش، زهره گاو و آب تره، روغن گل، انغوزه پخته شده در روغن زيتون و آب زيره حل شده در پيه مرغ و شحم حنظل در روغن زيتون و آب خرفه يا سركه يا روغن گل و سركه، آب شحم حنظل تازه با روغن كنجد كه خيلى مؤثر و اين روغن نيز براى جوش‏هاى سر و ريختن موى سر مفيد است.

جمع شدن چرك خشك شده در گوش (بنام بوشن)

هر روغنى در دسترس باشد در گوش ب‏چكانيد پس از 24 ساعت به وسيله شستشو، جسم چركين را خارج نمايند.

ورم گوش يا ارئيون‏

تورم اين غدد كه فراوان‏ترين بيمارى‏ها، در زمان كودكى و حتى در بزرگ‏سالان است، بسيار ديده مى‏شود و بيمارى ويروسى مسرى و خطرناكى است كه بايستى كاملا بيمار را از افراد سالم جدا ساخت به‏ خصوص وسائل زندگى او مثل ظروف غذاخورى محل خواب و غيره.

دستورات مفيد زير براى اين‏گونه بيماران ضرورى است.

1- بيمار بايستى كاملا استراحت كند و از خوردن غذاهاى ترش و سرخ كرده و محرك بپرهيزد. بيمار بايد از سرماخوردگى مصون باشد زيرا ممكن است به ورم مغز منجر شود كه بيمارى خطرناكى مى‏باشد.

2- در صورتى كه بيمار استراحت ننمايد و تورم غدد بناگوش زياد شود ممكن است، دو طرفه شده كه در تعقيب آن گاهى استفراغ و حالت تهوع و درد شديد پيدا شده كه ممكن است باعث قطع نسل شود.

درمان:

تخم شويد 5 گرم‏

بابونه 5 گرم‏

تخم كتان 5 گرم‏

موم 5 گرم‏

هم را نرم كوبيده در روغن گل ريخته به صورت پماد به محل تورم ضماد نمايند يا برگ توت، گل خطمى، پياز، گل بنفشه و مغز ناخنك را پخته ضماد نمايند يا تخم كتان، تخم شنبليله يا برگ تاجريزى را در گل سرخ پخته ضماد كنند. هريك از داروهاى فوق را مى‏توان با انجير يا آرد گندم توأما پخته به كار برد.

از جوشانده زير يك هفته استفاده نمايند.

گل بنفشه 15 گرم‏

گل خطمى 10 گرم‏

مغز ناخنك 10 گرم‏

خارخسك 15 گرم‏

پر سياوشان 15 گرم‏

همه را نيم‏كوب كرده 7 قسمت نموده هر قسمت را صبح و عصر جوشانده ميل كنند.

وجود چرك در گوش- پارگى پرده گوش، چرك مقاوم‏ گوش

گل ارمنى 15 گرم‏

تخم مورد 10 گرم‏

تخم كرفس 15 گرم‏

تخم خرفه 10 گرم‏

كندر 10 گرم‏

گلنار 10 گرم‏

همه را نرم كوبيده صبح، ظهر، شب يك قاشق مرباخورى، در شربت قند حل كرده ميل نمايند.

 

منابع مورد استفاده - 9.8
ارزش علمی و درمانی - 10

9.9

امتیاز کاربر: 5 ( 1 نتایج)

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!

در این درگاه شما هم وطن عزیز میتوانید چنانچه خدای ناکرده مبتلا به انواع امراض جسمی اعم از بیماریهای عام و همینطور بیماریهای خاص و خلاصه هرگونه نارحتی و مشکل جسمی هستید نسبت به درمان آن اقدام نمائید

همچنین اگر دچار انواع مشکلات روحی میباشید و چنانچه در هر بخش و یا برهه از زندگی تان دچار مشکل شده اید و برای رفع آن نیاز به مشاوره ای تخصصی و بسیار تاثیر گذار دارید و یا بطور کل برای ارتقای سطح کیفی فردیت و یا روابط و یا رشد شخصیت خود و خانواده خویش نیاز به مشاوره های موثر و کاربردی دارید بنحوی کاملا آسان و بدون هیچگونه پیچیدگی در کمترین زمان ممکن بصورت آنلاین  اطلاعات خود را ثبت فرمائید

ما بعنوان اولین پایه گذاران مشاوره و درمان از راه دور تجربه فراوانی اندوخته ایم درمان و بهبود قطعی و بدون عودت را در شیوه و طریق درمانی استاد حکیم رضی تجربه فرمائید .

 

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!

منابع:

الموجز في تاريخ الطب و الصيدلة عند العرب
دارو، مسئله پزشكى قرن
أذكياء الأطباء
راهنماى داروهاى تندرستى
فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية
طب الإمام الصادق عليه السلام (قزوينى)
هميشه لاغر و سلامت باشيد
نسخه شفا – گل و گياه

به اشتراک بگذارید

حکیم رضی (مدیریت هیئت تحریریه و ریاست وب سایت)
حکیم رضی (مدیریت هیئت تحریریه و ریاست وب سایت)
طبیب و مدرس طب و پزشکی و فلسفه و الهیات و هیئت و نجوم و روانشناسی عمق نگر وابواب علوم . مشاور و متخصص در زمینه انواع موضوعات انسان محور بر پایه انسان شناسی و محقق در زمینه ابواب علوم تطبیقی

مقالات مرتبط

وظائف گوش و اهميت امراض شایع گوش
وظائف گوش و اهميت امراض شایع گوش
وظائف گوش و اهميت آن گوش اندام شنوايى است. يادگيرى نيز با شنوايى ارتباط نزديك دارد لذا هرگاه در كار شنوايى...
مطالعه
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

Recent Posts
دسته‌ها