02166561928

طب ذهن چیست؟

طب ذهن در روش درمانی طب سنتی و کهن

درمان ریشه ای امراض با آموختن و نگاه و رویکردی نوین به طب ذهن و سلامت

 

طب ذهن چیست ؟ روش درمانی که در آن بوسیله تراپی فکر و ذهن ریشه بیماری در روان و اعراض نفسانی بیمار که در ناخودآگاه وی ریشه دارد کشف و درمان میگردد. این روش درمانی در سال 1394 توسط استاد حکیم رضی اجرا گردیده است .در آن زمان روش درمان از راه دور اصلا مرسوم نبود ولیکن ایشان در آن زمان نسبت به اجرای این روش از طریق دور درمانی با تراپی ذهن و مشاوره های آنلاین و کنترل تمام وقت بیمار بعد از جلسه نخست مشاوره و ویزیت بیمار بسیار توجه عده زیادی را جلب نموده و بعد از چند سال بدلیل کرونا روش دور درمانی رایج گردید و بسیاری داعیه دار آن شدند و این امر کاملا اثبات شده است که در طی این سالها ایشان بوسیله این روش در کنار درمان از راه دور چه امراض و بیماریهایی را و در چه اماکن و شهر ها و کشور هایی به درمان کامل و بدون بازگشت رسانده اند .و این شعار که از همان زمان توسط ایشان بیان داشته شد نشان دهنده این موضوع بطور کامل میباشد که :

شفا در ذهن درمان در دارو

که در اصل میتواند بهترین و جامع ترین تعریف برای مقوله طب ذهن نیز باشد . در ادامه پس از ارائه چندین مقاله در باب طب کهن به شرح ساختاری و پایه ای برای مفهوم و موضوع طب ذهن در قالب فایل های صوتی جای گذاری شده در نقشه ای دقیق برای عزیزان در خدمت تان خواهیم بود با ما همراه شوید .

شناخت مفهوم طب ذهن منوط به موارد زیر میباشد؟!

طب حقیقی پنهان داشته شده است

آیا میخواهید با روش اصیل درمان ریشه ای امراض آشنا شوید؟

در درمان امراض ابتدا بوسیله تراپی ذهن و پرسش های متعدد از فرد و رجوع به برخی از برهه های زندگی و ریشه یابی در اعماق افکار و بویژه خواب هایی که شخص میبیند و یا اگر دارای رویا هایی باشد و یا در طی بیداری تصاویری را بصورت ذهنی از ذهن میگذراند و رنگ هایی که در تمام اینها موجود میباشند و آگاهی از کلیه این موارد و سیری در دوران کودکی و جنبه های مختلف درونی شخص و انکار ها و پذیرش های شخص و حد فاصل ایجاد خشم و عصبانیت و التفات به نیم دایره ها و مقدار نیل به بیرون  روح نفسانی و دیگر روح ها و قوای طبیعی و حیوانی طی یک مجلس طبیب حاذق خواهد توانست ریشه مرض را تا حدی کشف نموده که از کدام بخش از روان سرچشمه میگرد و در ادامه راه بطور کامل با استفاده از دیگر موارد تشخیصی از نبض و سیمیولوژی های دیگر به تشخیص کاملا متقن دست یابد و آنگاه با رفتن به سوی ریشه های موجود در روان با اعمال و اعراض نفسانی و روش خاص و دقیق بیمار را به سوی درمان بدون عودت و بهبود دائم رهسپار نماید .و این حقیقتی است که منفعت طلبان چه در شرق و چه در غرب از مفاد طبی حذف نمودند و الباقی را با شرایطی که منفعت ایشان ایجاب مینمود تخلیط کرده و در معرض  آموزش دانشجویان قرار دادند و از طرق گوناگون دیگر نیز اطلاعات مربوط به سلامت و درمان را با ایجاد ترس در کنار آگاهی به مردم جامعه القا نمودند که اگر این عمل انجام نشود فلان مقدار زمان زنده نخواهی بود یا این و آن میشود تا به بهره ای برسند . و رابطه و تعامل پزشک و بیمار که در گذشته کاملا متفاوت بود تغییر داده و با مدرک گرایی و ایجاد توهم مدرک در موجودیت علم و توان یک فرد امتیاز هایی ایجاد نموده و علم را انحصاری نمودند در حالیکه طب و توان درمان تنها به نوع مطالعه و نحوه تحقیق و تفحص شخص بعنوان طبیب است که او را ممتاز خواهد نمود . و خداوند حافظ هر که خدمت مینماید باشد. القصه حقیقت در زیر بینی مردم آنقدر نزدیک بوده و هست که از چشم ها پنهان ماند.