سلامت2

[wp_google_searchbox]
03 مارس 2022
کهکشان آندرومدا
کهکشان آندرومدا کهکشان آندرومدا (همچنین به عنوان مسیه 31، M31 یا NGC 224 شناخته می شود)، یک مارپیچ، بزرگترین...
03 مارس 2022
حرکت زاویه ای
حرکت زاویه ای تکانه زاویه ای آنالوگ چرخشی تکانه خطی در فیزیک نیوتنی است. تکانه زاویه ای یک جسم جامد حاصل...
03 مارس 2022
نصف النهار آسمانی
نصف النهار آسمانی نصف النهار آسمانی خطی است روی کره آسمانی که به نقطه اوج ناظر (یعنی نقطه مستقیم بالای...
03 مارس 2022
برآمدگی چیست؟
برآمدگی کهکشان سا M104 (سومبررو). برآمدگی عظیم این کهکشان تقریباً تا دیسک امتداد دارد. اعتبار : STScI/NASA...
03 مارس 2022
نیروی مرکزی
نیروی مرکزی یک جسم برای حفظ حرکت دایره ای خود به نیروی مرکزگرا نیاز دارد. نیروی مورد نیاز جسمی به جرم m برای...
03 مارس 2022
ماده تاریک چیست؟
ماده تاریک بیشتر انرژی جرم ، حدود 95 درصد، در جهان «تاریک» است. منظور ما از تاریکی این است که هیچ شکلی...
03 مارس 2022
نجوم و افلاک
1 نجم اول در عناصر وافلاك است بدانكه قدماء را اعتقاد بر آن است كه عالم يك كره است كه مركز آن مركز زمين...
25 فوریه 2022
کوکب - کواکب - سیاره
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et...
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:30)